top of page
Валерій Ярощук

Валерій Ярощук

24 лютого 2022 р.

Майстер-сержант Валерій Ярощук загинув у перші години повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року. Ворог ударив ракетами по Об’єд­на­но­му ко­ман­дно­му пун­кту Опе­ра­ції Об’єд­на­них Сил у місті Ча­сів Яр Донецької області. Був зни­ще­ний ву­зол уря­до­во­го зв’яз­ку. Двоє ук­ра­їнсь­ких вій­сько­вих за­ги­ну­ли, ще двох бу­ло по­ра­нено. 46-річний військовослужбовець Ярощук вва­жав­ся зник­лим без­вісти два місяці.

Валерій народився у місті Полонне Хмельницької області. Закінчив Барський автомобільний дорожній технікум. У вільний час любив рибалити.

Чоловік служив у 10-му територіальному вузлі урядового зв'язку Державної служби зв'язку та захисту інформації. З 2016 ро­ку не­од­но­ра­зо­во за­лу­чав­ся до ви­ко­нан­ня зав­дань на території АТО/ ООС у Лу­гансь­кій та До­нець­кій об­ластях. За результатами служби був нагороджений командуванням медаллю «За бездоганну службу» та «За участь в антитерористичній операції».

29 бе­рез­ня 2022 ро­ку Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни був на­го­род­же­ний ор­де­ном «За муж­ність» І­ІІ сту­пе­ня за особ­ли­ву муж­ність та са­мо­від­да­ні дії, ви­яв­ле­ні у за­хис­ті дер­жавно­го су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­ліс­ності Ук­ра­їни, вір­ність Вій­сько­вій при­ся­зі.

«Мій чоловік був для мене підтримкою і гордістю. Він завжди був веселим,турботливим та прикладом для інших. Усі любили його і поважали», – зазначила дружина Світлана.

Поховали військовослужбовця у рідному місті на Хмельниччині.

У Валерія залишилися дружина, син і донька.

Розкажіть про цю історію іншим

Інші загиблі

Часів Яр, Донецька область

Допоможіть зберегти пам'ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих:

bottom of page